Hladinoměry


Vodočty významné pro Albrechtičky

na Albrechtičském potoce není instalován žádný hlásný profil (kategorie C)

Stav hladiny Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] ORP Podrobnosti a poloha
A_269 Odra 19.120 Svinov A Albrechtičky Odra - soutok s Opavou 310 136.000 460 269.000 520 329.000 Ostrava Ostrava_Svinov
C_POD_30 Odra 50.260 Bartošovice C Odra za soutokem s Jičínkou a Husím potokem 380 48.800 400 59.000 420 131.000 Bílovec Pustějov

A_264

C_8116_04

Odra 81.980 Odry

A

C

Heřmánky - soutok s Jičínkou 200 43.900 230 62.300 260 83.000 Odry

A_Odry

C_Odry

 


Hladinoměry přiřazené k dPP Albrechtičky v POVIS