Ohrožené objekty

Území obce Albrechtičky je ohroženo povodněmi. K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Odry, s. p. Ostrava, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu.

OHROŽENÉ A OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY V DPP OBCE ALBRECHTIČKY v POVIS

Povodeň při opuštění koryta toku Odry zaplavuje obytnou zástavbu na pravém břehu, která je tvořena rodinnými domy, v intravilánu obce Albrechtičky.

Ohrožené objekty obce Albrechtičky z toku Odra a Albrechtičský potok

Povodňové epizody z řeky Odry s uvážením kratších bleskových epizod z jejího přítoku Albrechtičského p. na katastru obce - zalévají záplavové území obce Q100 a postihují část zástavby obce Albrechtičky. Ohroženými objekty vlivem zvýšení hladiny řeky Odry mohou být zejména rodinné domy.

Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna ORP Obec
Albrechtičský p. (201080000600) 0.409 0.409 Rodinný dům, č.p . 81 levý břeh Obytné budovy Ne Bílovec Albrechtičky
Albrechtičský p. (201080000600) 0.000 0.000 Objekty fy DENAS - rybolov nevyplněno Zemědělství Ne Bílovec Albrechtičky
Albrechtičský p. (201080000600) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 44 pravý břeh Čistírna odpadních vod Ne Bílovec Albrechtičky
Albrechtičský p. (201080000600) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p .59 levý břeh Obytné budovy Ne Bílovec Albrechtičky
Albrechtičský p. (201080000600) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 4 pravý břeh Obytné budovy Ne Bílovec Albrechtičky
Albrechtičský p. (201080000600) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 74 pravý břeh Obytné budovy Ne Bílovec Albrechtičky
Albrechtičský p. (201080000600) 0.000 0.000 Rodinný dům č.p. 263 levý břeh Obytné budovy Ne Bílovec Albrechtičky
Albrechtičský p. (201080000600) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p . 1 levý břeh Obytné budovy Ne Bílovec Albrechtičky
Albrechtičský p. (201080000600) 0.000 0.000 Rodinný dům, č.p. 258 levý břeh Obytné budovy Ne Bílovec Albrechtičky
Odra (200010000100) 43.900 44.100 Albrechtičky pravý břeh Obytné budovy Ne Bílovec Albrechtičky

Nejčastěji jsou povodněmi ohroženy rodinné domy, které jsou situované v blízkosti koryta potoku v dolní části Albrechtiček a asi 200 m od jeho ústí do Odry.

Povodeň ohrožuje sklepní a přízemní prostory, garáže, hospodářské budovy a drobné stavby /kůlny, skleníky/, oplocení, okrasné a ovocné stromy, keře apod. Zároveň vnitřní zařízení obydlí, domácí zvířectvo apod. V uvedených rodinných domcích bydlí celkem 37 osob. Při poslední povodni byli evakuováni obyvatele jednoho rodinného domku včetně zařízení bytu v přízemí. Došlo k značným ekonomickým ztrátám na majetku a poškození rodinného domku a ztrátám domácích zvířat jejich odplavením.