Charakteristika zájmového území

Obec Albrechtičky leží ve střední části CHKO Poodří, na pravém břehu řeky Odry, na jihozápad od Ostravy, mezi Studénkou a Mošnovem. Z východní strany přiléhá k okraji mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava – Mošnov. Přírodní rezervace Kotvice – soustava rybníků a vodních nádrží s výskytem zvláště chráněných druhů vodních a bahenních rostlin.