Povodňová komise obce Albrechtičky

 

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Bílovec. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Albrechtičky, Albrechtičky č.p.131, 742 55 Albrechtičky

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Albrechtičky

Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.

Seznam členů PK obce Albrechtičky

Adresa: Obec Albrechtičky, Albrechtičky 131, 742 55 Albrechtičky
tel.: 556 428 016, fax: 556 413 047
e-mail: obec@albrechticky.cz web: www.albrechticky.cz

P.č. Příjmení, jméno, titul Funkce v komisi Adresa zaměstnání Adresa bydliště
Telefon                  
1. Tripská Eva, Ing.
Předsedkyně PK,
starostka obce
Obec Albrechtičky, Albrechtičky 131 Albrechtičky 267
556 413 045
606 717 004
607 892 945
2. Kubíček Daniel člen DENAS, spol. s r.o., Družstevní 246, Studénka Albrechtičky 119 725 576 328
3. Silber Arnošt člen MIRAMO s.r.o., Albrechtičky 69 Albrechtičky 61 775 740 023
4. Pitucha Lukáš člen MS UTILITIES & SERVICES a.s., Bezručova 1200, 735 81 Bohumín Albrechtičky 242 604 638 234
5. Drdová Renata zapisovatelka Obec Albrechtičky, Albrechtičky 131 Albrechtičky 26 556 428 016
605 140 338