Vodní nádrže

Vodní díla

(viz také ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Základními typy vodních děl jsou vodní nádrže a jezy.

Vodní nádrž

je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený
k akumulaci vody a k řízení odtoku. Podle účelu lze vodní nádrže rozdělit na tyto hlavní typy:

  • zásobní nádrže
  • ochranné (retenční) nádrže
  • speciální účelové nádrže (např. vyrovnávací)
  • rybochovné nádrže
  • víceúčelové nádrže

Vodní nádrže IV. kategorie významné pro Albrechtičky v POVIS

Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Tok Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Obec
ZM10_31105 201011140006 Fojtovka   Odra (200010000100) Obec Albrechtičky, č.p. 131, 74255 Albrechtičky Obec Albrechtičky, č.p. 131, 74255 Albrechtičky 0.560 Albrechtičky
201011140008 201011140008 Lesní nádrž IV () Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové   0.101 Albrechtičky
ZM10_63664 201011140014 Pod Fojty   () Vlastnické právo Podíl DENAS, spol. s r.o., Družstevní 246, 74213 Studénka   1.496 Albrechtičky
ZM10_59695 201011140020 Svárov   () Hoppová Gabriela, Huvarová Irena, Tomášek David   3.660 Albrechtičky
201011140007 201011140007 201011140007 IV () Obec Albrechtičky, č. p. 131, 74255 Albrechtičky   0.506 Albrechtičky
201011140009 201011140009 201011140009 IV () Česká republika   0.057 Albrechtičky
201011140010 201011140010 201011140010 IV Odra (200010000100) Tomášek David Ing., č. p. 52, 74255 Albrechtičky   1.156 Albrechtičky