Evakuace a evakuační místa

Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.

Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.

Evakuační plán

Evakuační plán umístěn v příloze E.9. Evakuační plán obce Albrechtičky.

Evakuační místa

Jako evakuační střediska slouží určené objekty na katastru obce Albrechtičky (Evakuační plán obce Albrechtičky) nebo jiná určená místa na území Moravskoslezského kraje vně záplavových území. Jako místa shromažďovací pro následný transport evakuovaných osob slouží určené objekty na katastru obce.

Evakuační místa v dPP Albrechtičky v POVIS

Evakuační místo Kapacita Stravování Poznámka ORP Obec
Obecní úřad Albrechtičky 0 Ne Úřad plní koordinační a organizační funkci pří řízení evakuace Bílovec Albrechtičky
Sokolovna Albrechtičky 0 Ne   Bílovec Albrechtičky
Kulturní dům Mošnov 0 Ne   Kopřivnice Mošnov
Základní škola a Mateřská škola Mošnov 0 Ne   Kopřivnice Mošnov
Budova ZŠ Dukelská 50 Ne   Kopřivnice Příbor
Kulturní dům Mošnov 300 Ano Jídlo zajišťováno dovozem Kopřivnice Příbor
Školní jídelna Jičínská 0 Ano   Kopřivnice Příbor
ZŠ Jičínská Příbor 300 Ne   Kopřivnice Příbor
ZŠ Npor. Loma Příbor 300 Ano   Kopřivnice Příbor

Evakuační trasa v obci

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Albrechtičky do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.