Organizace dopravy

V případě neprůjezdnosti komunikací by se organizovaly uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovala a řídila podle pokynů PČR. Vzhledem ke geografické situaci polohy obce mezi hlavním korytem řeky Odra, která by za povodně měla vysoké stavy, a letištěm, žádná dopravní omezení pro v podstatě jedinou únikovou cestu na jih, k hlavní komunikaci 464 Studénka a 58 Mošnov, Petřvald nejsou zvažována.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ v dPP obce Albrechtičky v POVIS

 

OBJÍZDNÉ TRASY v dPP obce Albrechtičky v POVIS