Historické povodně

Povodně v obci Albrechtičky byly problémem i pro minulé generace. Rozliv Odry na louky byl jevem běžným a stával se i několikrát do roka. Povodeň do obce přišla poprvé v roce 1985 z neočekávané strany, od rybníků, jako důsledek zvýšení hráze u vtoku Albrechtičského potoka do Odry.

Další povodeň dala na sebe čekat až do roku 1997, ale ty následné jsou stále četnější. Tyto záplavy jsou způsobovány přelivem rozvodněné Odry přes rybníky Nový, Kotvice a Kačák. V roce 2009 bylo svoláno jednání na MěÚ v Bílovci za účasti zástupců Povodí Odry, Lesů ČR, DENAS s.r.o. a CHKO Poodří, na kterém mělo být dohodnuto řešení jak těmto přelivům přes rybníky zabránit. K největším přelivům docházelo především přes rybník Kotvice, na kterém zabezpečilo CHKO Poodří provedení nové hráze.