Místa ohrožená bleskovou povodní

 

se v obci Albrechtičky nevyskytují.

Přehled míst ohrožených bleskovou povodní v POVIS