Ledové jevy

nenastávají na Albrechtičském potoce v Albrechtičkách.

Výskyt ledových jevů v obci v POVIS