Místa omezující odtokové poměry

Jedná se o místa, kde dochází k omezení spočívajícím ve zmenšení průtokové kapacity koryta, hrozí zde kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity. Jsou to většinou pylony a vetknutí mostů a lávek, zůžení koryta nebo jezy.

Jez

je vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům:

  • zvětšení hloubky vody nad jezem
  • dosažení bezprostředního spádu
  • zmírnění průtočné rychlosti
  • zvýšení hladiny podzemních vod

Jezy jsou pevné nebo pohyblivé. U pevných jezů je hradící těleso nepohyblivé, a proto se voda vzdouvá trvale do dané výšky, kterou nemůžeme měnit, neboť je závislá na průtokovém množství. U jezů pohyblivých se hradící těleso dá buď sklopit, nebo úplně nad nejvyšší vodu vyhradit.

Kritická místa

Kritickými místy při průchodu povodní v obce Albrechtičky nejsou žádná zdymadla ani jezy, a proto ohrožení z tohoto pohledu nehrozí.

Místem zhoršujícím odtokové poměry je však vybudovaná hráz na místě dřívějšího brodu u ústí Albrechtičského potoka do Odry.

MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY V DPP OBCE ALBRECHTIČKY v POVIS

Jsou ohroženy při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením v místech opěrných pilířů mostů a ukotvení lávek, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

 
Název Tok Místo Kapacita Q100
Most u č.p. 91 Albrechtičský potok Albrechtičky Nekapacitní
Most u č.p. 66 Albrechtičský potok Albrechtičky Nekapacitní
Most u hasičárny Albrechtičský potok Albrechtičky Nekapacitní
Most u č.p. 19 Albrechtičský potok Albrechtičky Nekapacitní
Most u č.p. 14 Albrechtičský potok Albrechtičky Nekapacitní
Most u č.p. 12 Albrechtičský potok Albrechtičky Nekapacitní
Most u č.p. 58 Albrechtičský potok Albrechtičky Nekapacitní
Most u č.p. 59 Albrechtičský potok Albrechtičky Nekapacitní
Most severně od č.p. 258 Albrechtičský potok Albrechtičky Nekapacitní
Most silniční 4643-1 Albrechtičský potok Albrechtičky Kapacitní
Most u rybníka Kačák Odra Albrechtičky Kapacitní