Správci vodních toků a vodoprávní úřad

Povodí Odry, s.p. správa státního podniku, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Gen. ředitel Ing. Jiří Pagáč
tel.:  596 657 111,   fax:  596 612 666
web: 
http://www.pod.cz/

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba – VH Dispečink Povodí Odry, s.p. Varenská 49, 701 26 Ostrava
tel.: 596 612 222, fax: 596 612 666
e-mail:
info@pod.cz

Vedoucí dispečinku: Ing. Vladimír Zdráhal
tel.: 606 744 853

Přímý výkon správy toků:

Tok ČHP Id toku (CEVT)
řeka Odra 2-01-01 10 100 012
Albrechtičský potok 2-01-01-114 201 080 000 200

Povodí Odry, s. p., závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava
Povodí Odry, s. p., závod 2 Frýdek-Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek

Provozní středisko

Povodí Odry, s.p., VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
Vedoucí PS – Ing. Jan Jašek
tel.: 556 723 607

Vodoprávní úřad

Odbor životního prostředí a územního plánování,17. Listopadu 411, 743 01 Bílovec

Vedoucí odboru: Ing. Darja Vavříková
tel.: 556 414 213
e-mail: darja.vavrikova@bilovec.cz

Ing. Lukáš Klazar
tel.: 556 414 216
e-mail: lukas.klazar@bilovec.cz

Ing. Markéta Rychlíková
tel.: 556 414 218
e-mail: marketa.rychlikova@bilovec.cz

Pohotovostní číslo: 603 164 787